Werkfit maken

U heeft een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering van het UWV. U wilt graag weer aan het werk. Triskellon maakt u weer Werkfit. U gaat op zoek naar een baan!

Werkfit maken versterkt uw match met de arbeidsmarkt.

Wat levert het op?

  • U komt los en gaat afscheid nemen van de periode met een uitkering.
  • U heeft een overzicht van uw interesses, mogelijkheden en leerpunten, altijd in aansluiting op de richtlijnen van UWV.
  • U krijgt meer zelfvertrouwen.

Voordelen

Werkfit maken biedt u de volgende voordelen:

  • U heeft een duidelijke richting voor uw verdere loopbaan.
  • U heeft zelfkennis, u kent uw talenten en valkuilen.
  • U gebruikt uw kwaliteiten voor het zoeken naar werk.
  • Het UWV betaalt het traject.

Resultaat

Het resultaat van deze re-integratieactiviteit is dat u werk kunt zoeken. Soms volgt u eerst nog een scholing.