Onze missie en visie

De arbeidsmarkt is volop in beweging. De tijd dat werkgevers en overheid ‘werk voor het leven’ konden garanderen ligt achter ons. Arbeidsovereenkomsten die worden afgesloten zijn vaak voor bepaalde tijd. De werknemer moet mobieler, flexibeler en vooral zelfstandiger worden en meer eigen initiatief nemen.

Triskellon speelt hierop in door outplacement, re-integratie en loopbaanbegeleiding aan te bieden die past bij deze tijd. Wij bieden mensen maatwerk en tools om een betere kans op de arbeidsmarkt te krijgen. Wij sturen op zelfredzaamheid, waardoor de cliënt leert zelfstandig zijn positie te bepalen, zichzelf te presenteren en de wegen te vinden naar nieuw werk.

Met voldoende oog voor de cliënt en onder het motto ‘Oog voor de ander, oog voor jezelf’ altijd met als doel de juiste balans tussen zijn omgeving en cliënt zelf.