Waar mensen met elkaar contact hebben daar is de echte ontmoeting. Of het gaat om broer en zus, man en vrouw, ouders en kinderen, werkgever en werknemer, buren, vrienden: waar mensen elkaar ontmoeten gebeurt iets. De Joods-Oostenrijks-Israëlische godsdienstfilosoof Martin Buber (1878 – 1965) heeft eens gezegd: ‘Al het werkelijke (menselijke) is ontmoeting’. Hij pleit voor de open ontmoeting en voor werkelijke verbondenheid.

Tegenwoordig hebben we de beschikking over een enorm arsenaal aan communicatiemiddelen,  en dat wordt alleen maar groter.  We begonnen met persoonlijk contact, leerden te praten, te schrijven, rooksignalen te gebruiken, papier te bedrukken, te telefoneren, te faxen, te emailen, gebruik te maken van Skype, chat, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, door te …….  Vergeet ik nog wat??? Allemaal voor ons gemak en voor het verbeteren van onze communicatie en van ons contact. Ik maak er ook graag gebruik van want ik zie de voordelen ervan. Triskellon geeft er training in. Maar worden we er als  mens ook beter van? En is onze communicatie nu ook beter geworden?

Maar….. Laten we de boel eens omdraaien. Ik zit daar wel eens over na te denken.  Stel je voor en denk de techniek een beetje weg. We draaien de boel om, hebben niets en we gaan twitteren. Wat een uitvinding. Ongezien en lekker anoniem one-liners verspreiden. En vervolgens gaan we chatten en emailen. En daarna faxen. Live briefjes aan elkaar doorsturen. Dat gaat de goeie kant op. Dan een tijd niets en iemand zegt: Wat ik nu ontdekt heb: de telefoon! Ik kan gewoon op afstand met iemand praten. Zijn stem horen! Niet alleen horen wat hij zegt maar ook horen hóe hij iets zegt! Wat een uitvinding! En iedereen is blij. Een nieuwe hype ontstaat en de wereld wordt beter.

Maar dan! Nog weer enige tijd later doet zich het volgende voorval voor: je hebt iemand persoonlijk ontmoet: face to face, hem aangeraakt, in de ogen gekeken en gesproken. Wat een fantastische ontdekking! De echte ontmoeting zoals Buber het bedoeld heeft. Je ziet de ander, je hoort hem, je ruikt hem wellicht, je voelt hem. En je snapt hem beter. Dat willen we toch? Gesnapt worden?

Moderne communicatiemiddelen en sociale media, ik ben er blij mee en maak er veel gebruik van. In mijn vak wordt steeds meer aan e-coaching gedaan: een combi van onder anderen email en Skype. Over komen waaien uit Amerika waar de coach in New York goed werk doet met zijn cliënt in Los Angeles. Je moet ervan houden inderdaad. Ik gebruik het ook wel maar pas in de loop van een traject en als het naar de inschatting van cliënt en mij kan. Eerder niet.

Maar ik prefereer verder persoonlijke ontmoetingen. De echte ontmoeting. Met mijn familie. Met mijn vrienden. Met mijn medewerkers en collega’s. Mijn klanten. Mensen op straat. Leden van het koor waar ik lid van ben. In de kerk, in een goed restaurant, in een café. De generatie Z voor wie het gebruik van sociale media er net zo bij hoort als lopen, fietsen en zwemmen loopt hierin al voorop. Geweldig!!

Goed idee: Laten we om te beginnen in mijn woonplaats Dronten en overal maar meer van die gezellige bruine cafés op de hoek openen. Voor gezelligheid en persoonlijke ontmoeting. En een beetje om te netwerken want zo zakelijk ben ik ook wel.