Het zal je maar gebeuren. Geconfronteerd worden met ontslag. Ontslagen worden, iemand moeten ontslaan. Nooit prettig. Niet voor jou als medewerker maar meestal ook niet voor je werkgever. Behalve misschien in het geval van een conflict.

Voor jou als medewerker betekent ontslag het einde van een stabiele periode in je leven en de start van een nieuwe die omgeven is met veel onzekerheid. Want: waar vind je nieuw werk? Hoe ga je dat werk zoeken? Hoe liggen je kansen? En natuurlijk heb je vragen en misschien verwijten aan je werkgever. Vragen ook over je financiële toekomst. Vaak krijg je 70% van je salaris: de WW. Je hoort het nieuws over de toenemende werkloosheid. Jij hoort daar ook bij. Je bent dus niet de enige, werkloosheid komt in de beste families voor. En wat betekent werkloosheid voor thuis waar ze gewend zijn dat je overdag aan het werk bent? Een schrale troost.

Ik pretendeer niet de antwoorden te hebben op deze vragen maar beperk me tot het geven van enige algemene  tips. Zonder daarbij ook volledig te willen zijn. Maar met wel met een reële weergave van de realiteit.

De eerste tip is een rare misschien maar hij is belangrijk. Ontslag betekent vaak ook de start van een periode van rouw. Onderschat dat niet! Ga aan de slag met je verdriet, je woede, je onmacht en al die andere emoties die je hebt bij het ontslag. Wacht er niet mee en zoek er desnoods hulp bij. Zorg dat de emoties je niet teveel meer in de weg staan bij het zoeken van werk.

Meld je aan bij het UWV voor WW. Niet vergeten. Mocht je je daarvoor schamen, realiseer je dat WW een verzekeringsuitkering is waar je nu recht op hebt.

Schrijf je in bij intermediairs. Zij kennen de arbeidsmarkt. Zoek vacatures in kranten, op het internet, gebruik de onmisbare sociale media. Schakel vooral je netwerk in. En breid je netwerk uit. Verreweg de meeste mensen vinden werk via hun netwerk. Belangrijk: uitzendbureaus bemiddelen lang niet altijd alleen in tijdelijk werk waarbij je niet zeker bent van het behoud van je baan.

Schaam je niet. Ga niet afwachten maar wees actief want de meeste kans op werk heb je in het begin van je werkloosheid. Zorg voor een goed CV, laat deze altijd (!) checken door een expert, en weet hoe je jezelf kunt verkopen. Als levende handel op de arbeidsmarkt als het ware. Bedenk ook goed wat voor werk je wilt gaan doen. Realiseer je dat je ca 70 % van de vacatures niet zult vinden in de media, maar kunt vinden via ….. netwerken.

Zorg voor structuur. In je leven, in je dagritme. Houd globaal je werktijden aan, dan zit je goed. Neem vaste tijdstippen voor het zoeken naar werk maar gun jezelf ook rust en afstand. Maak jezelf niet gek! Maak je ook geen zelfverwijt. Blijf weg van de geraniums. En vertrouw! Op jezelf, op mensen om je heen. Je bent niet alleen.

Realiseer je ook dat het tegenwoordig nog maar heel weinig mensen meteen een vaste baan vinden. Vrijwel iedereen krijgt een contract voor een bepaalde tijd of via een uitzendbureau. En veel mensen hoppen van de ene tijdelijke baan naar de andere. Jammer? Misschien wel, maar het stimuleert je ook om altijd alert te zijn op je kansen op de arbeidsmarkt en je meer dan ooit af te vragen wat jij wilt. En om te blijven leren. Word je eigen ondernemer!

En als je dan geen werk vindt? Dan staat de overheid klaar met potten geld om je te helpen….. Is het waar? Vergeet het maar! Drie jaar geleden is daar op rigoureuze wijze een eind aan gemaakt, afgezien van de hulp die het UWV je zelf nog biedt. Als je heel lang werkloos of als je arbeidsongeschikt bent klopt het misschien nog wel. Maar wil je dat? De overheid trekt zich terug als hulp voor jou. Overeenkomstig de beweging die we al heel lang zien in de wereld van de sociale zekerheid. Dat zal ook zo blijven.

Je moet je dus zelf redden. Met behulp van de digitale en sociale media en de mensen om je heen. Ga snel op LinkedIn maar pas op! Ga daarmee zorgvuldig te werk. Zoek goed uit hoe je daar goed gebruik van maakt. Het is jouw zaak, jouw verantwoordelijkheid dat je weer gaat werken.  Het kost investering van jezelf. Energie, tijd, misschien frustratie en……. geld. Niet alleen vanwege de vermindering van inkomsten maar voor de inschakeling van hulp voor als je het in je eentje niet lukt. Wen er maar aan. Niets is meer voor niets. Is het negatief? Dat laat ik in het midden maar het is wel de realiteit.

Bureaus als Triskellon haken inmiddels in op de nieuwe situatie. Ze ontwikkelen interessant aanbod van dienstverlening waarmee ze voorzien in het gat dat is ontstaan door het wegvallen van het re-integratietraject vanuit het UWV. Overzichtelijk, toegespitst, betaalbaar. Ze leveren maatwerk en ondersteunen je waar nodig.

Ontslag. De gevolgen zijn groot. Zie het ook als een kans om een nieuwe stap te maken in je loopbaan. Dat kan ook heel gezond zijn. Zie het negatieve als positief. Probeer er beter van te worden. Het kan!

Succes!!