Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aandeel van burn-out in het totale ziekteverzuim toeneemt. Beroerd voor de betrokken medewerkers maar ook voor hun werkgever. Burn-out leidt nogal eens tot langdurig verzuim en is daarmee een financieel risico voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor verzuimbegeleiding, de arbodienst, de werving van een vervanger die ook nog eens eerst ingewerkt moet worden. En … vindt maar eens die goede vervanger.

Burn-out kan ontstaan als medewerkers te lang werk doen waar ze niet goed in zijn of door onzekerheid over hun baan. Maar ook veranderingen in de persoon, de persoonlijke omstandigheden of in de functie kunnen maken dat de ‘fit’ tussen mens en job ontbreekt en het gaat schuren. De aanloopfase naar een burn-out is vaak lang en voor anderen onzichtbaar. De spanning kropt zich op bij de medewerker, die daarover tegen de werkgever vaak zijn mond houdt maar het soms ook voor zichzelf niet wil weten. Het enige wat de werkgever misschien merkt, is vermoeidheid, minder enthousiasme, minder prestaties, vage ziekteklachten, wat vaker een dagje ziek. De kostenteller begint dan ongemerkt te lopen. Burn-out is bovendien besmettelijk: collega’s van minder enthousiaste medewerkers dreigen ook hun enthousiasme te verliezen.

De crisis is voor veel werkgevers aanleiding om terughoudend te zijn om te investeren in personeel. Begrijpelijk want de winstmarges staan onder druk. Toch is dit wijsheid voor de korte termijn. Want op de langere termijn wachten juist hogere kosten. Bijvoorbeeld vanwege de oplopende kosten voor medewerkers met een burn-out. Of omdat de medewerkers in betere tijden tóch bijscholing nodig hebben. Of omdat er extern geworven moet worden terwijl er binnen de organisatie ook geschikte mensen waren geweest als zij tijdig waren klaar gestoomd voor de betreffende functie.

Loopbaancoaching en investeren in personeel loont. Loopbaancoaches kunnen medewerkers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen, advies geven over bijv. scholing of begeleiden bij een herbezinning op werk in een intensiever traject. Steeds wordt maatwerk geleverd en gewerkt aan een plan in het belang van alle betrokken partijen. Soms is het ook goed om afscheid te nemen en dan komt outplacement in beeld.

Door loopbaancoaching worden medewerkers zich bewust van eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Ze weten in welke richting ze zich willen ontwikkelen en staan open voor nieuwe mogelijkheden om hun talent in werk te vertalen. Dit vermindert het risico van uitval en versterkt de groei van ondernemingen in productiviteit, omzet, innovatiekracht en bevlogenheid.

Deze blog verscheen in november 2011 als column in Handel & Wandel, blad van de Ondernemersvereniging de Driehoek in de gemeente Dronten.